Zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia dla dzieci NNW – EDU PLUS. EDU PLUS dla NAU to program wynegocjowany na wyłączność Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Program ten pozwala na wybór szerokiego zakresu ubezpieczenia w wariancie podstawowym i dodatkowych rozszerzeń o pakiety dodatkowe. Proponowane przez nas ubezpieczenie NNW dzieci może zawierać aż 22 ryzyka! Mogą Państwo elastycznie dopasować zakresu ubezpieczenia na potrzeby swoje i swoich dzieci.

Happy child with painted handsU nas otrzymują Państwo rozszerzenie definicji Nieszczęśliwego Wypadku o zawał serca, udar mózgu; niższą składkę w stosunku do ofert dostępnych na rynku oraz brak zwyżki składki za ubezpieczanie dzieci uczących się w klasach i szkołach sportowych. W naszej oferty znajdą Państwo rozszerzenie definicji „Rodzica” o „opiekuna prawnego” oraz rozszerzenie definicji zwrotu kosztów nabycia wyrobów medycznych będącymi przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi o wypożyczenie. Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia dla dzieci dodatkowo trenujących w Klubach sportowych.

Zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o Assistance EDUPLUS obejmujący:

  1. pomoc medyczną: wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny, infolinia medyczna,
  2. indywidualne korepetycje: w przypadku nieszczęśliwego wypadku ucznia w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku;

Pliki do pobrania:

banner736

przycisk_1

BIEDRONKI EKSPERYMENTUJĄ Z SOLĄGROSZKI NA SPOTKANIU Z MIKOŁAJEM

Dziś mamy wolne dlatego nic się nie wyświetla.