• Zasady rekrutacji

    Zasady rekrutacji dzieci prowadzone przez Gminę Żagań o Statusie Miejskim:

    Prowadzenie przedszkoli publicznych jest zadaniem własnym Gminy Żagań o statusie miejskim, w związku z powyższym do żagańskich przedszkoli publicznych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z miasta Żagań. Dzieci spoza miasta mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Żagań o statusie miejskim.

    W mieście Żagań obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich.

  • REKRUTACJA 2018/2019

  • Informujemy zainteresowanych rodziców, że w dniach 05 marca do 30 marca 2018r. odbędzie się REKRUTACJA do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żaganiu ( harmonogram rekrutacji w załączniku). Składanie “Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” odbywa się od dnia 26 lutego do 04 marca 2018r.

Wnioski można pobierać na grupach I w budynkach A i B lub ze stron internetowych: przedszkole6zagan.pl; przedszkola.zagan.pl

Wypełnione wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć na grupie I w budynku A przy ul. Żarskiej 16 w godz. 7.30 -15.30

 

 

Terminy rekrutacji:

  • I etap: 26 luty do 04 marca 2018 r. składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.
  • II etap: 05 marca do 30 marca 2018 r.  pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola przez rodziców nowych przedszkolaków.

 

Więcej informacji do pobrania w poniższych załącznikach: