• Zasady rekrutacji

    Zasady rekrutacji dzieci prowadzone przez Gminę Żagań o Statusie Miejskim:

    Prowadzenie przedszkoli publicznych jest zadaniem własnym Gminy Żagań o statusie miejskim, w związku z powyższym do żagańskich przedszkoli publicznych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z miasta Żagań. Dzieci spoza miasta mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Żagań o statusie miejskim.

    W mieście Żagań obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich.

  • REKRUTACJA 2019/2020

  • Informujemy zainteresowanych rodziców, że w dniach 04 marca do 29 marca 2019r. odbędzie się REKRUTACJA do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żaganiu ( harmonogram rekrutacji w załączniku). Składanie “Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” odbywa się od dnia 25 lutego do 03 marca 2019r.

Wnioski można pobierać na grupie I w budynkach  B lub ze strony internetowej: przedszkole6zagan.pl;

Wypełnione wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć na grupie I w budynku B przy ul. Świerkowej 2 w godz. 7.00 -15.30

 

 

Terminy rekrutacji:

  • I etap: 25 luty do 03 marca 2019 r. składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.
  • II etap: 04 marca do 29 marca 2019 r.  pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola przez rodziców nowych przedszkolaków.

 

Więcej informacji do pobrania w poniższych załącznikach: