OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU POZA CZASEM REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

  • Od 8.00– 13.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.
  • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej wynosi 1,00 zł/godz. – nie dotyczy dzieci 6 – letnich.
  • Każda rozpoczęta godzina zegarowa po godzinie 13.00, podczas której realizowane są zajęcia dodatkowe (np. zajęcia muzyczno – ruchowe, religia  itp.) jest godziną płatną.
  • Powyższa zasada obowiązuje we wszystkich żagańskich przedszkolach.
  • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł. (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 

Odpłatność za przedszkole można dokonywać drogą elektroniczną wpłacając należność na poniższe konta bankowe:

 

                                         95 1090 2558 0000 0001 1736 1638